PROJEKTET

sherimetKompleksi ''KAWA'' do të ketë një sistem të plotë menaxhimi, mirëmbajtjeje dhe shërbimesh 24h për banorët e saj.
Kompleks ''KAWA'' për komoditetin e banorëve të vetë ka planifikuar të ketë; një supermarket me artikuj të ndryshëm; një kopsht për fëmijë;
një pastrim kimik; një restaurant me prodhime ''BIO''; mirëmbajtje 24h të kompleksit dhe të ashensorëve; furnizimi me ujë 24h dhe mjekun e lagjes.

 

AJROSJA DHE LARGIMI I AJRIT TË PAPASTER

GARAZHET/PARKINGJET | LOKALET AFARISTE

TË VEÇANTAT E KOMPLEKSIT ''KAWA''